(1)
Zdun, M. M. Aktorzy Rozwoju Gospodarczego Jako wytwór odziaływań Socjalizacyjnych Systemu społecznego. HW 2018, 17, 261-270.