(1)
Steinerowska-Streb, I. Edukacja a Zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami Rodzinnymi. HW 2018, 17, 237-250.