(1)
Borkowski, T. Narracja. Nowa Perspektywa W Nauce?. HW 2018, 17, 147-158.