(1)
Popowska, M. M. Przedsiębiorczość społeczna Jako Klucz Do Skutecznej Edukacji przedsiębiorczej Na społecznie Odpowiedzialnym Uniwersytecie. HW 2018, 17, 205-218.