(1)
Horowski, J.; Sadłoń, W. Edukacja Religijna W świetle Realizmu Krytycznego I Teorii Morfogenezy. HW 2019, 18, 109-120.