(1)
Błasiak, A. Tendencje Zmian We współczesnych Rodzinach W ponowoczesności. HW 2019, 18, 11-21.