(1)
Safin, K. Przedsiębiorcze Zachowania studentów – Stan I Konsekwencje Dla Dydaktyki. HW 2014, 13, 327-340.