(1)
Zdun, M. Ponowoczesny Romantyzm Jako Nurt Ideowy określający Horyzonty współczesnego człowieczeństwa. HW 2021, 20, 103-116.