(1)
Wach, K. Edytorial: Przedsińôbiorczy Uniwersytet. HW 2014, 13, 3-6.