(1)
Ablewicz, K. Doświadczenie Pracy – Antropologia Oraz Aksjologia Osobistych I społecznych Relacji W Perspektywie Rozwoju człowieka. HW 2015, 14, 11-29.