(1)
Milerski, B. Praca W Tradycji Protestanckiej W Perspektywie Pedagogicznej. HW 2015, 14, 97-112.