(1)
Strzelczyk, A. E.; Kulig-Moskwa, K. Czynniki wewnętrzne Jako Determinanta ścieżek Karier Zawodowych młodzieży dolnośląskiej W świetle wyników Badań własnych. HW 2016, 15, 283-298.