(1)
Pluta, J.; Safin, K. Ścieżki Kariery a przedsiębiorczość Ludzi młodych. HW 2016, 15, 177-197.