(1)
Urbaniec, M. Rola Uniwersytetu W kształtowaniu Kompetencji przedsiębiorczych Zgodnie Z Koncepcją zrównoważonego Rozwoju. HW 2016, 15, 73-91.