Pasierbek, W. (2017). O Kościele w świecie współczesnym. Horyzonty Wychowania, 7(13), 25-32. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1029