Rogelio, M. G. (2017). Ciało w duchowości Ignacego Loyoli. Horyzonty Wychowania, 7(13), 61-74. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1032