Kudelska, M. (2017). Cenne ludzkie ciało. Horyzonty Wychowania, 7(14), 161-177. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1067