Leś, T. (2017). Kilka uwag o istnieniu wartości z uwzględnieniem problematyki wychowawczej. Horyzonty Wychowania, 7(14), 242-251. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1075