Prucnal, M. (2014). Wokół praw dziecka. Horyzonty Wychowania, 13(25), 15-29. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/11