O’Collins, G. (2017). Czym jest prawdziwa wolność?. Horyzonty Wychowania, 5(10), 47-55. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1108