Gajda, J. (2017). Granice wolnoƛci. Horyzonty Wychowania, 5(10), 121-134. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1113