Sztuka, M. (2017). O odwadze bycia bezsilnym. Horyzonty Wychowania, 5(10), 135-158. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1114