De Bertolis, O. (2017). Prawa i wolność: wieloznaczność i perspektywy. Horyzonty Wychowania, 5(10), 175-192. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1116