Skorowski, H. (2017). Granice wolności w środkach masowego przekazu. Horyzonty Wychowania, 5(10), 193-205. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1117