Pasierbek, W., Filipowicz, S., MusiaƂ, F., & Terlecki, R. (2017). Machinacje bezpieki. Horyzonty Wychowania, 5(10), 207-255. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1125