Van Der Tuin, L. (2017). Formacja sumienia: dziaƂania pedagogiczne czy pertraktacje?. Horyzonty Wychowania, 4(8), 139-167. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1174