Wrońska, K. (2017). Sumienie jako własność i wyróżnik osoby w jej procesie rozwoju. Horyzonty Wychowania, 4(8), 205-225. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1183