Król, R. (2017). Człowiek wobec dobra i zła w perspektywie filozofii moralności T. Ślipki. Horyzonty Wychowania, 4(8), 267-277. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1187