Wróbel, J. (2017). Czy człowiek musi się zmagać ze swoimi genami?. Horyzonty Wychowania, 4(7), 81-100. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1202