Sztuka, M. (2017). Aksjologiczny wymiar rozstrzygnięć w teorii i praktyce resocjalizacji. Horyzonty Wychowania, 3(6), 127-138. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1267