Homa, T. (2017). Kulturotwórczy i polityczny wymiar działalności edukacyjnej. Horyzonty Wychowania, 3(5), 49-62. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1294