Kay, W. (2017). Moralność społeczna młodych ludzi w Anglii i Walii. Horyzonty Wychowania, 3(5), 161-174. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1300