Goraj, J. (2017). Chrystocentryczne ukierunkowanie katechezy integralnej. Horyzonty Wychowania, 3(5), 307-319. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1310