Kwiatkowski, S. M. (2018). Uwarunkowania rozwoju ksztaƂcenia zawodowego. Horyzonty Wychowania, 17(41), 29-40. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1458