Mółka, M., & Mółka, J. (2018). Narracja źródłem wiedzy w pedagogice / Narrative as a source of knowledge in pedagogy. Horyzonty Wychowania, 17(42), 111-123. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1462