Zdun, M. M. (2018). Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego. Horyzonty Wychowania, 17(41), 261-270. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1494