Steinerowska-Streb, I. (2018). Edukacja a zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi. Horyzonty Wychowania, 17(41), 237-250. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1513