Bigos, K. (2019). Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia. Horyzonty Wychowania, 17(43), 61-71. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1531