Borkowski, T. (2018). Narracja. Nowa perspektywa w nauce?. Horyzonty Wychowania, 17(42), 147-158. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1566