Urbaniec, M. (2019). Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej. Horyzonty Wychowania, 17(43), 167-176. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1572