Stabryła-Chudzio, K. (2019). Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe. Horyzonty Wychowania, 17(44), 73-82. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1582