Rembiasz, M., & Siemieniak, P. (2019). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentek w kontekście konfliktu roli rodzicielskiej i zawodowej. Horyzonty Wychowania, 17(43), 197-207. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1605