Adamczyk, J. (2019). Startupy jako forma przedsiębiorczości dla młodego pokolenia. Horyzonty Wychowania, 17(43), 39-48. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1610