Popowska, M. M. (2018). Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie. Horyzonty Wychowania, 17(42), 205-218. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1612