Horowski, J., & Sadłoń, W. (2019). Edukacja religijna w świetle realizmu krytycznego i teorii morfogenezy. Horyzonty Wychowania, 18(45), 109-120. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1651