Błasiak, A. (2019). Tendencje zmian we współczesnych rodzinach w ponowoczesności. Horyzonty Wychowania, 18(45), 11-21. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1710