Hajkowska, M. (2019). Wchodzenie w związki małżeńskie nauczycieli i nauczycielek domowych w Królestwie Polskim w XIX wieku i początkach XX wieku. Horyzonty Wychowania, 18(47), 11-22. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1747