Prucnal, M. (2014). Edytorial: Prawa dziecka i ich ochrona. Horyzonty Wychowania, 13(25), 5-7. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/18