Gaweł, A. (2014). Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej. Horyzonty Wychowania, 13(26), 303-325. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/180