Safin, K. (2014). Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki. Horyzonty Wychowania, 13(26), 327-340. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/181